Liverollespil i 

Tornby Klitplantage

Yxenskovens

hemmelighed

Hvad er rollespil?

I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene om hvad der foregår til rollespil. Slutteligt skriver vi lidt om et andet besværligt begreb, nemlig godt rollespil.

Defination og forklaring af rollespil.

Først skal vi lige have styr på et par begreber. Rollespil er et meget bredt begreb som bruges om alt fra underholdning til psykoterapi. Den form for rollespil der spilles til Yxenskovens hemmelighed kaldes også for Levende Rollespil, Liverollespil eller blot Live. Sidstnævnte staves nogle gange Laiv, som oprindeligt er en norsk stavemåde. På engelsk bliver det som oftest betegnet LARP, som står for Live Action RolePlaying. Vi skriver og siger blot rollespil, fordi det er kortere end de andre navne og det mest anvendte udtryk, men det dækker over det samme.

Rollespil er, kort fortalt, en form for skuespil uden tilskuere og manuskript. Alle der ser rollespillet er deltagere. Så til forskel fra skuespil spiller man ikke for andre, men for sin og sine medspilleres underholdning.

Gennem rollespil kan man prøve at være en anden person for et stykke tid, og få en oplevelse man ikke kan få ret mange andre steder. For i den tid man spiller er man ikke længere sig selv, men en brav ridder, en ussel tyv eller måske ham der sælger kål nede på byens torv. For i rollespil kan man være alt hvad hjertet begærer, så længe det passer ind i spillet. Således vil man f.eks. ikke kunne være en ridder, hvis rollespillet foregår i en fremtidsverden, men man kunne måske i stedet for være pilot på et rumskib. Det er denne leg med identitet og opførsel der er underholdende, og som lokker mange mennesker til.

Et andet tillokkende aspekt ved rollespil er intensiteten af oplevelserne. Man bliver fanget af stemningen når man selv står ude i skoven, i en grad man man ikke gør, når man sidder hjemme foran computeren. Man er lige pludselig selv den person der skal udføre opgaven, og man opdager hurtigt nogle nye sider af sig selv når man spiller rollespil.

Men der er naturligvis nødt til at være nogle grænser og rammer der er med til at definere hvad der sker. Man er nødt til at sikre sig at alle spillerne ved noget om den verden de spiller i og at de er enige om hvad der foregår omkring dem. Derfor laver man nogle regler. Reglerne er både med til at bestemme hvilken verden man er i, og sætte nogle rammer op for hvad man må og kan gøre i spillet. Hvis vi gerne vil kunne slås nytter det jo ikke noget, at vi slår hinanden ihjel rigtigt! Så reglerne er med til at støtte spillet og sikre, at alle får en god oplevelse.

Så som et kort resume kan man sige, at rollespil er et spil, hvor man er en helt anden person i anden verden. Man spiller denne person så godt man kan, med alle de ting som personen oplever, gode som dårlige.

  Yxenskoven

Foreningen Yxengaard | Game Master: Claus Gajhede | Tlf. 22 93 74 39 | E-mail: arrangoer@yxenskoven.dk | Web: www.yxenskoven.dk

© 2016 All Rights Reserved