Liverollespil i 

Tornby Klitplantage

Yxenskovens

hemmelighed

Regelsættet

For spillere.

Det er forbudt at gå offgame i spillet, uden at det foregår sammen med en gm. Skal der diskuteres offgame ting foregår det på offgame lokationer. Dette briefes til hver spilgang.

Alle mennesker har to sølle liv, mister man dem er man såret resten af spillet/dagen og kan ikke slås mere.

For ikke at dø af infektioner og store sår, er det vigtigt at søge hjælp hos urte eller lægekyndige, med mindre man selv har lært, hvad der skal til for at heale og forbinde et sår. Sker dette ikke dør man en pinefuld og langsom død.

ikke alle går i rustning, gør man, så er man kriger.

Hovedsageligt går man holmgang, hvis man har ondt blod med nogen, ellers man tager en nævekamp.        At drage umotiveret våben i byen og uden en god og gyldig grund kan koste rigtig dyrt.

Skovfolk og væsner kan have flere liv eller regenere – det bliver besluttet af gm´erne i situationen og ud fra hvilket væsen man spiller.

Respekter de andre spillere og deres spil. Skab selv godt spil og spil med på andres spil.

Gm´erne har altid ret og de får altid det sidste ord. Beslutninger foretaget af gm gruppen skal efterleves og respekteres.

Regler for ryttere og hestekøretøjer.

Heste.

Heste er byttedyr og derfor pr. definition nervøse dyr i kritiske situationer, dvs. flugt dyr. Det er store dyr og de kan forvolde stor, skabe hvis ikke de omgås med respekt, især hvis de er spændt for en stor tung vogn.

Heste er fredelige dyr som ikke bevidst vil gøre skade på mennesker. I kritiske situationer vil de forsøge at undgå mennesker og komme væk fra det som skræmmer dem. De skal derfor omgås med stor omhu og ro.

Liverollespil og heste.

Vi henviser til at alle deltagere vil udvise fornuftig adfærd i forbindelse med ryttere og hestevogne. Vi kan ikke lave et spil af denne karakter og bevare autenciteten, uden ryttere og hestevogne. Det er første gang vi prøver at inddrage heste i liverollespil og vi har stor tillid til at det kan lade sig gøre. Hvis vi kan gennemføre det på fornuftig vis, denne gang. Vil ryttere og hestevogne også være en mulighed ved fremtidige spil i Yxenskoven.

Hjælp os med at gøre det til en god oplevelse for alle parter, ved at udvise fornuft og ro i omgangen med de store uundværlige dyr.

Hjælp os med at lave et realistisk og autentisk scenarie.

Regler for omgang med heste og hestekøretøjer.

Hestene må ikke berøres uden tilladelse fra rytter eller vognfører.

Al færdsel ved og omkring heste og hestevogne skal foregå stille og roligt og med en sikkerhedsafstand på minimum 3m.

Færdsel umiddelbart foran ryttere og hestevogne skal undgås.

I tilfælde af urolige heste skal spillere til fods, fjerne sig stille og roligt med den nødvendige hastighed for at komme uden for farezonen.

Rytter eller vognfører skal på fornuftigste vis få hest eller hestevogn på behørig afstand af andre spillere.

Regler for heste, hestekøretøjer og kamp.

I live rollespil kan det ikke undgås at det kommer til kamp.

Ryttere og hestevogne må ikke deltage, eller involveres i kamp.

Optakt til kamp skal varsles på en sådan måde at ryttere og hestevogne kan nå at komme på behørig afstand af kampen.

Ryttere og vognfører skal selv vurdere hvor langt de skal fjerne sig fra kamphandlinger for at bevare kontrollen over hesten.

Hvis den angribende fjende vinder kampen, vil ryttere og hestevogne tilhøre denne.

Ryttere som er på rekognoscering under kamp, kan søge tilflugt hvor de vil, eller fortsætte rejsen på egen hånd.

Personer der befinder sig i hestevogne og som skal deltage i kamp skal forlade vognen stille og roligt, efter førerens af vognens anvisninger.

Overfald af ryttere og hestekøretøjer.

Overfald på ryttere og hestekøretøjer skal forvarsles med et rødt flag i vejsiden så det kan ses 30 m. før overfaldsstedet. Rytteren eller vognfører skal stoppe 10 m. før flaget og forholde sig roligt, der må ikke forsøges flugt.

Overfaldsmændene/røverne skal udføre overfaldet roligt og behersket, med rolig stemmeføring.

Rytter eller vognfører skal roligt aflevere de spilgenstande der iflg. regelsættet kan røves.

Efter overfaldet forlader de implicerede parter stedet stille og roligt sammen eller hver for sig.

Ryttere og vognførere deltager i spillet på eget ansvar.

Det er op til rytteren selv at sørge for den personlige sikkerhed, så som, om der skal bæres ridehjelm eller ej.

Ryttere og vognfører skal vejlede de andre gående eller ridende spillere i omgangen med deres dyr og de skal i kritiske situationer forsøge på bedste måde at minimere evt. panik blandt hestene ved at fjerne sig fra de andre spillere eller sørge for at spillerne fjerner sig fra stedet.

Generelle regler for færdsel i statsskovs område:

Kan læses her. Der er dog enkelte undtagelser i forhold til at fælde træer i Yxengaard, men som udgangspunkt er det nedenstående regler der gælder i skoven.

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/

Alm. Regler for ophold i Yxenskovens Hemmelighed

Alkohol og rygepolitik:

Spillere under 18 må ikke nyde alkohol.

Under 18. må nyde nisseøl og let cider.

Synlig beruselse er lig bortvisning.

Rygning skal forgå efter forholdene. Er der meget tørt i skoven må der må kun ryges ved ildstederne. Cigaretskodder skal fjernes fra skoven.

Der skal ryges diskret jf. den nye rygepolitik. Købe cigaretter ryges meget diskret. Håndrullede og piber knap så diskret.

Åben ild:

Åben ild er en GM foranstaltning, og må kun forgå på anviste steder og med brænde jf. vores forskrifter om anvendeligt brænde.

Åben ild på anviste steder må kun laves med gm godkendelse og skal hele tiden være under opsyn af spillere, ud tjekket til pasning af bål.

Der skal altid forefindes en spand vand og en spade ved et ildsted.

Petroleumslamper må bruges under transport af personer over 18 år.

Petroleumslamper og lukkede fyrfadslamper må bruges stationært i bygninger fremstillet og stillet til rådighed af arrangørerne.

Der må ikke afbrændes kvas og små kviste, (dette må i begrænset omfang anvendes til optænding).

Brænde, er træ med en diameter på minimum 50 mm. (En sodavandsflaske) og en maks. længde på 50 cm.

Brænde må og skal helst kløves.

Et bål må højst brænde med flammer på 0.5 – 1 m i højden.

Førstehjælp:

Førstehjælpskasse findes i gm bunkeren/den grønne skurvogn.

Akut. førstehjælp: GM bunkeren og Claus Gajhede eller anden GM.

Helt vildt førstehjælp ring 112.

Affald og oprydning:

Alle skal aktivt hjælpe med oprydning og opsamling af affald (Dette skal ikke være nødvendigt, da der ikke er nogen der smider affald i skoven).

Gå ikke forbi affald i skoven, selv om det ikke tilhører dig. Tag det med til nærmeste affaldsspand.

Skoven skal være pænere og renere når vi forlader den, end da vi kom.

  Yxenskoven

Foreningen Yxengaard | Game Master: Claus Gajhede | Tlf. 22 93 74 39 | E-mail: arrangoer@yxenskoven.dk | Web: www.yxenskoven.dk

© 2016 All Rights Reserved