Liverollespil i 

Tornby Klitplantage

Yxenskovens

hemmelighed

Regler for heste og ryttere

Heste.

Heste er byttedyr og derfor pr. definition nervøse dyr i kritiske situationer, dvs. flugt dyr. Det er store dyr og de kan forvolde stor, skabe hvis ikke de omgås med respekt, især hvis de er spændt for en stor tung vogn.

Heste er fredelige dyr som ikke bevidst vil gøre skade på mennesker. I kritiske situationer vil de forsøge at undgå mennesker og komme væk fra det som skræmmer dem. De skal derfor omgås med stor omhu og ro.

Liverollespil og heste.

Vi henviser til at alle deltagere vil udvise fornuftig adfærd i forbindelse med ryttere og hestevogne. Vi kan ikke lave et spil af denne karakter og bevare autenciteten, uden ryttere og hestevogne. Det er første gang vi prøver at inddrage heste i liverollespil og vi har stor tillid til at det kan lade sig gøre. Hvis vi kan gennemføre det på fornuftig vis, denne gang. Vil ryttere og hestevogne også være en mulighed ved fremtidige spil i Yxenskoven.

Hjælp os med at gøre det til en god oplevelse for alle parter, ved at udvise fornuft og ro i omgangen med de store uundværlige dyr.

Hjælp os med at lave et realistisk og autentisk scenarie.

Regler for omgang med heste og hestekøretøjer.

Hestene må ikke berøres uden tilladelse fra rytter eller vognfører.

Al færdsel ved og omkring heste og hestevogne skal foregå stille og roligt og med en sikkerhedsafstand på minimum 3m.

Færdsel umiddelbart foran ryttere og hestevogne skal undgås.

I tilfælde af urolige heste skal spillere til fods, fjerne sig stille og roligt med den nødvendige hastighed for at komme uden for farezonen.

Rytter eller vognfører skal på fornuftigste vis få hest eller hestevogn på behørig afstand af andre spillere.

Regler for heste, hestekøretøjer og kamp.

I live rollespil kan det ikke undgås at det kommer til kamp.

Ryttere og hestevogne må ikke deltage, eller involveres i kamp.

Optakt til kamp skal varsles på en sådan måde at ryttere og hestevogne kan nå at komme på behørig afstand af kampen.

Ryttere og vognfører skal selv vurdere hvor langt de skal fjerne sig fra kamphandlinger for at bevare kontrollen over hesten.

Hvis den angribende fjende vinder kampen, vil ryttere og hestevogne tilhøre denne.

Ryttere som er på rekognoscering under kamp, kan søge tilflugt hvor de vil, eller fortsætte rejsen på egen hånd.

Personer der befinder sig i hestevogne og som skal deltage i kamp skal forlade vognen stille og roligt, efter førerens af vognens anvisninger.

Overfald af ryttere og hestekøretøjer.

Overfald på ryttere og hestekøretøjer skal forvarsles med et rødt flag i vejsiden så det kan ses 30 m. før overfaldsstedet. Rytteren eller vognfører skal stoppe 10 m. før flaget og forholde sig roligt, der må ikke forsøges flugt.

Overfaldsmændene/røverne skal udføre overfaldet roligt og behersket, med rolig stemmeføring.

Rytter eller vognfører skal roligt aflevere de spilgenstande der iflg. regelsættet kan røves.

Efter overfaldet forlader de implicerede parter stedet stille og roligt sammen eller hver for sig.

Ryttere og vognførere deltager i spillet på eget ansvar.

Det er op til rytteren selv at sørge for den personlige sikkerhed, så som, om der skal bæres ridehjelm eller ej.

Ryttere og vognfører skal vejlede de andre gående eller ridende spillere i omgangen med deres dyr og de skal i kritiske situationer forsøge på bedste måde at minimere evt. panik blandt hestene ved at fjerne sig fra de andre spillere eller sørge for at spillerne fjerner sig fra stedet.

  Yxenskoven

Foreningen Yxengaard | Game Master: Claus Gajhede | Tlf. 22 93 74 39 | E-mail: arrangoer@yxenskoven.dk | Web: www.yxenskoven.dk

© 2016 All Rights Reserved